Αναρτήθηκε στις 14/09/2022 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών η επαναληπτική διακήρυξη για την εκποίηση του ακινήτου μας στη Κορώνη.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι 14/09/2022 .

Δείτε τη διακήρυξη ΕΔΩ