Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε λογιστή  της λογιστικής παρακολούθησης της διαχείρισης του Κληροδοτήματος Β.Ε.ΒΑΣΙΛΑ   

Δείτε τη διακήρυξη ΕΔΩ