ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Β.Ε.ΒΑΣΙΛΑ  | ΠΑΡΓΑ 02/01/2023

ΑΓ.ΚΟΣΜΑ 11 ΠΑΡΓΑ | ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.02

ΤΗΛ.2684031592

Email: vassilla@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η επιτροπή του κληροδοτήματος Β. Ε ΒΑΣΙΛΑ αποφάσισε (αρ. απόφασης 20/6/16-12-2022) να αναθέσει σε ορκωτό λογιστή τον έλεγχο της διαχείρισης του κληροδοτήματος για τα έτη 2021 έως 2024 (για 4 έτη) σύμφωνα με το νόμο 4182/2013.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να αναλάβουν την εργασία αυτή να καταθέσουν οικονομική προσφορά μέχρι την 15/02/2023 στα γραφεία του κληροδοτήματος (Αγ. Κοσμά 11 48060 Πάργα) είτε με email στο vassilla@otenet.gr.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2684031592

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠ. ΝΟΥΣΗΣ