Γράφει ο Σπ. Νούσης πρόεδρος του κληροδοτήματος Β. Ε. ΒΑΣΙΛΑΣ

«Παρακαλώ να φέρητε το νερό της Ζήβολης εις την πόλιν και να γίνη μία βρύσις απέξω από την εκκλησίαν Άγιος Δημήτριος και να θέσητε μία πλάκα να φέρη το όνομά μου». ( ΑΡΘΡΟ 15 διαθήκης του ευεργέτη Βασιλείου Βασιλά. Τεργέστη 1 Δεκεμβρίου 1924).

Την επιθυμία αυτή του ευεργέτη έθεσε η επιτροπή του κληροδοτήματος Βασιλά σε συνεργασία με την τότε κοινότητα Πάργας πρώτη προτεραιότητα.

Αμέσως μετά την ίδρυση του ιδρύματος (Απρίλιος 1929) με γοργούς ρυθμούς η επιτροπή δημοπράτησε και χρηματοδότησε την εκπόνηση μελέτης για το έργο ύδρευση της Πάργας και κατασκευή υδραγωγείου (1931)και στην συνέχεια προχώρησε στην υλοποίηση του έργου αυτού αποκλειστικά με πόρους του κληροδοτήματος Βασιλά. Το έργο ολοκληρώθηκε το 1934. Τα εγκαίνια και ο αγιασμός του υδραγωγείου πραγματοποιήθηκαν την 11/11/1934. Το υδραγωγείο αυτό ήταν το πρώτο υδραγωγείο που κατασκευάστηκε στην Ήπειρο αναφέρει στο βιβλίο του Η ΠΑΡΓΑ ο Νικόλαος Τσάκας.

Για την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων τοποθετήθηκαν βρύσες σε διάφορα σημεία της πόλης , κάστρο, πλάτανος τουρκοπάζαρου, παπίρης ,αγ. Απόστολοι, τράφος, οδός Σουλίου και στην αγορά σε δύο σημεία , απέναντι στου Ευθυμιάδη και στον άγιο Δημήτριο σύμφωνα με την επιθυμία του διαθέτη χωρίς όμως να τοποθετηθεί και η αναμνηστική πλάκα. Επίσης η επιτροπή προσέλαβε και υδρονομέα για την ομαλή λειτουργία του δικτύου. Πρώτος υδρονομέας ήταν ο Γεώργιος Δέσκας.

Με την πάροδο των χρονών τα σπίτια και οι επιχειρήσεις αποκτούσαν την δική τους υδραυλική εγκατάσταση, η χρήση των δημόσιων βρυσών περιορίστηκε και τελικά μία προς μία έπαυσαν να λειτουργούν.

Η βρύση στον Άγιο Δημήτριο παρέμεινε. Όμως ,παρά της προσπάθειες του κληροδοτήματος να αναβαθμίσει το χώρο της βρύσης, μια τελευταία προσπάθεια έγινε το 1994, ο χώρος και η βρύση είχαν περιέλθει σε ελεεινή και άθλια κατάσταση, μαύρο χάλι όπως θα έλεγαν και οι παλιές Παργινές νοικοκυρές. Θλίψη και ντροπή οδύνη και οργή προκαλούσε στους πραγματικά ευαίσθητους συμπατριώτες η εικόνα παρακμής και εγκατάλειψης του χώρου αυτού. Ακόμη λόγω της υγρασίας στον χώρο κινδύνευαν οι τοιχογραφίες στο εσωτερικό του ιερού του Αγίου Δημητρίου.

Η επιτροπή του κληροδοτήματος λοιπόν ομόφωνα αποφάσισε να παρέμβει αφού η στοιχειώδης ηθική υποχρέωση της εκτέλεσης της επιθυμίας του διαθέτη παραμένει αναλλοίωτη , ο ωφελούμενος σεβασμός στην μνήμη του διαθέτη είναι αιώνιος η ανάγκη ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της πόλης μας, όπως είναι και ο θεσμός της ευεργεσίας, αδήριτος, η συνταγματική επιταγή ( άρθρο 109 του συντάγματος) αμείλικτη.

Για τους παραπάνω λόγους η επιτροπή του κληροδοτήματος αποφάσισε να προμηθευτεί και να τοποθετήσει μαρμάρινη βρύση με το όνομα του ευεργέτη έξω από τον Άγιο Δημήτριο ώστε να δημιουργηθεί ένα μνημείο- σημείο αναφοράς που θα σηματοδοτεί τη συμβολή του ευεργέτη στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης .

Το κληροδότημα με το έγγραφό του με αριθμό 73/6-10-2022 και επισυναπτόμενο ενδεικτικό σχέδιο της κατασκευής ζήτησε την έγκριση από το δήμο Πάργας.

Ο δήμος Πάργας με την με αριθμό 24/2022/17-10-2022 απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής αποδέχθηκε την προσφορά του κληροδοτήματος για την τοποθέτηση της μαρμάρινης βρύσης αφού ζήτησε ( έγγραφο με αρ. πρωτ.11576/10-10-2022) και έλαβε την σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων.

Η προμήθεια έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4182/2013 όπως ισχύει και η όλη διαδικασία εγκρίθηκε από την δ/νση κοινωφελών περιουσιών του υπουργείου Οικονομικών.

Την υπάρχουσα μαντεμένια βρύση που ήταν σε άθλια κατάσταση παρέλαβε η υπηρεσία ύδρευσης του δήμου. Με συντήρηση (αμμοβολή, βάψιμο κ.λπ) μπορεί να τοποθετηθεί σε άλλη θέση που θα αποφασίσει ο δήμος.

Με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης της βρύσης, σύμφωνα με τον όρο 15 της διαθήκης( 99 χρόνια μετά την σύνταξη της) και τη διαμόρφωση του χώρου αυτής παραδίδουμε στους συμπολίτες ένα μνημείο που

1) Ικανοποιεί την επιθυμία του διαθέτη.

2) αναδεικνύει την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μας

3)προβάλλει την ευεργεσία και τους ευεργέτες της πόλης

4)εμφανίζει τους πολίτες της Πάργας σαν λαμπρά σύμβολα φιλοπατρίας

5) προστατεύει τις τοιχογραφίες στο εσωτερικό του ιερού της εκκλησίας.

6)Σηματοδοτεί το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη όλων μας προς τους ευεργέτες και ενισχύει την πεποίθηση μας ότι καρπός δικαίου ανδρός ουκ απόλλυται.

Η διαχειριστική-εκτελεστική επιτροπή του κληροδοτήματος ,με ζήλο και προθυμία όπως παραγγέλλει ο διαθέτης, θα εργάζεται για το καλό και την πρόοδο της πατρίδος στο πλαίσιο των όρων της διαθήκης και σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει την λειτουργία των κληροδοτημάτων.

ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : Σχετικά με το μέγαρο Βασιλά σας γνωρίζουμε ότι το κληροδότημα Βασ. Βασιλά ούτε είχε, ούτε έχει οποιαδήποτε σχέση αφού το κτίριο αυτό ανήκε στην Μαρίκα Στύλλου –Βασιλά ( σχετικό το Φ.Ε.Κ 284/ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ/29-09 1933) η οποία με την διαθήκη της το παραχώρησε στον δήμο Πάργας για να γίνει Δημαρχείο. Για τα ακίνητα του κληροδοτήματος Βασιλά έχω δημοσιεύσει άρθρο στην εφημερίδα των Παργινών της Αθήνας Η ΠΑΡΓΑ.

Η Μαρίκα Στύλλου- Βασιλά απεβίωσε το 1986 και η αποδοχή της κληρονομιάς της έγινε από το δημοτικό συμβούλιο Πάργας το 1996, με δική μου εισήγηση, με την ιδιότητά που είχα τότε του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Το συμβόλαιο παραχώρησης έγινε στον συμβολαιογράφο Δημήτριο Δούκα και υπογράφηκε για λογαριασμό του δήμου από τον τότε Δήμαρχο Νίκο Παπανικολάου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1960

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1990

ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

Η ΒΡΥΣΗ ΣΗΜΕΡΑ