Περιουσία – Μέλη Κληροδοτήματος

Για την εκτέλεση των επιθυμιών του διαθέτη και μεγάλου ευεργέτη Β.Βασιλά και τη διαχείρηση της περιουσίας που άφησε στην πατρίδα του την Πάργα, συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 21 του 1928, πράξη του τότε κοινοτικού συμβουλίου Πάργας, η επιτροπή κληροδοτήματος Βασιλά που λειτουργεί:

  1. σύμφωνα με το από 19-04-1929 διάταγμα περί κληροδοτήματος Β.Βασιλά (ΦΕΚ αρ 156, τεύχος Α, 23-04-1929)
  2. σύμφωνα  με το από 29-08-1938 διάταγμα περί διοικήσεως του κλΒ.Βασιλά (ΦΕΚ αρ 336,τεύχος Α, 16-09-1938)
  3. σύμφωνα με τη νομοθεσία περί κληροδοτημάτων όπως ισχύει σήμερα.

Η  επιτροπή του κληροδοτήματος έχει σήμερα την παρακάτω σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΝΟΥΣΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΠΗΓΗΣ
ΜΕΛΗ: 1. ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΕΡΗΣ 2. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ

Η ακίνητη περιουσία του κληροδοτήματος

  1. Δύο ακίνητα στην Ιταλία
  2. Το γήπεδο (του οποίου έχει παραχωρήσει τη χρήση στη Γ.Γ.Α απ’ την οποία η χρήση και η συντήρηση παραχωρήθηκε στο Δήμο Πάργας).
  3. Οικόπεδο 180 τ.μ. στον οικισμό της Πάργας (παιδική χαρά).
  4. Το πρώην Ξενία με το οικόπεδο.
  5. Ακίνητο στην Κορώνη.

*Σημείωση : η δεύτερη πρόταση στο άρθρο 7 παράγραφος 2 έχει αντικατασταθεί ως εξής «η κλήρωσις ενεργείται την πρώτη Κυριακή μέτα την 10 Μαρτίου εκάστου έτους εν τη εκκλησία κατά το ετήσιον υπέρ του διαθέτου μνημόσυνον»